Tehnik ini dijelaskan secara gamblang oleh Syaikh Wahid Abdus Salam Baly dalam Kitabnya Wiqayatul Insan minal Jinni was Syaithan yang telah dialih bahasakan penerbit AQWAM, pada halaman118 poin kesepuluh, Syaikh menjelaskan :

Terkadang jin memperlihatkan seakan-akan dia sudah keluar, tetapi, sebenarnya ia masih didalam tubuh orang yang kesurupan. bahkan kemungkinan jin itu sendiri yang mengatakannya kepada anda. tetapi bagaimana cara mendetaksi benar tidaknya perkataannya?

Tehniknya :
Letakkan tangan anda dikepalanya, lalu rasakanlah getaran kecil. begitu pula ketika meletakkan tangan anda pada lututnya atau dua urat leher, lalu rasakanlah detakan/getaran yang tidak biasa.

Posting Komentar