TEHNIK BERTEMPUR DENGAN JIN


Oleh : Perdana Akhmad, S.Psi
(Master Quranic Healing Technique)
  
I.                   KISAH PERTEMPURAN RASULULLAH DENGAN JIN

A.    Kisah Baginda Bertempur dengan Jin ketika Isra’ Mi’raj

Ketika Rasulullah terbang (dalam kisah Isra’ Mi’raj) dengan mengendarai Buraq dengan diampingi oleh malaikat Jibril, tiba-tiba beliau melihat Ifrit dari bangsa Jin yang mengejar beliau dengan semburan (energi) api, setiap Nabi menoleh beliau melihat Ifrit itu terbang membuntuti untuk mencelakakan Nabi dengan terus-menerus menyemburkan (energi) Api dari peralatan obor yang dibawah Jin Ifrit itu. Kemudian Jibril berkata: "Tidakkah aku ajarkan kepada anda beberapa kalimat, jika anda baca maka akan memadamkan apinya dan terbalik kepada wajahnya lalu dia binasa (hancur lebur)?" Kemudian Jibril AS memberitahukan doa tersebut kepada Rasulullah.
Doa nya (kalimat sempurna/sakti):
 
Maksud : Aku berlindung dengan wajah Allah yang Maha Mulia dan dengan Kalimat-Kalimat Allah yang Sempurna yang tidak ada “melampauinya” segala kebaikan mahupun keburukan dari kejahatan apa yang masuk ke dalam bumi  dan apa yang keluar darinya dan dari kejahatan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dari kejahatan fitnah di malam dan siang  hari dan dari kejahatan jalan-jalan  dimalam dan siang hari, kecuali suatu jalan yang dilalui dengan kebaikan, wahai yang Maha Penyayang.Setelah Nabi Muhammad saw. membaca doa tersebut, maka jin Ifrit yang membuntuti beliau jatuh tersungkur lalu binasa dan obornya padam.(HR. Bukhari)

Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini adalah :
1.      Jin dapat Terbang
2.      Jin  mempunyai teknologi canggih dialamnya (Obor yang bisa menyemburkan api yang dapat membakar tubuh manusia)
3.      Jibril menjadi Guide Rasulullah yang mendampingi beliau lalu memberikan petunjuk dan arahan pada Baginda Nabi ketika bertempur dengan Jin Ifrit
4.      Doa bisa menjadi senjata untuk menghancurkan jin

B.     Rasulullah bertempur dengan jin ketika Sholat
-          "Sesungguhnya syetan merintangiku dan berbuat kasar kepadaku untuk merusak shalatku, namun aku diberi kekuatan oleh Allah untu mengalahkannya hingga aku pun mencekiknya. Sungguh muncul dalam diriku keinginan untuk mengikatnya pada salah satu tiang dimasjid hingga pagi agar kamu dapat menyaksikannya. Namun tiba tiba aku teringat ucapan saudaraku, Sulaian, "Ya Tuhanku ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan ang tak layak buat seorangpun sesudahku" (QS Shad:35, Sy). Maka Allah pun menolaknya dalam kehinaan ". (HR Al Bukhari dan Muslim. Lihat shahih Al Bukhori Juz 1 Halaman 209 dan shahih Muslim Juz 1 Halaman 242)

-          An-Nasa`i meriwayatkan atas syarat (perawi) al-Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu 'anha: 'Sesungguhnya Nabi e shalat, lalu syetan datang, maka beliau memegangnya, menjatuhkannya, lalu mencekiknya. Rasulullah e bersabda:
-          (( حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِي, لَوْلاَ دَعْوَةُ سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوْثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ))
-          'Hingga aku merasakan dingin lisannya di atas tanganku. Kalau bukan karena doa nabi Sulaiman  niscaya ia tetap diikat hingga orang-orang melihatnya.'[1] Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadits Abu Sa'id t, dan padanya: 'Aku menurunkan tanganku, aku tetap mencekiknya hingga aku merasakan dingin air liurnya di antara dua jemariku ini yaitu jempol/ibu jari dan yang di sampingnya (telunjuk).'

-          "Rasulullah SAW berdiri melakukan shalat lalu kami dengar beliau mengatakan "Aku berlindung kepada Allah darimu". Setelah itu beliau mengatakan: "Aku melaknat kamu dengan laknat Allah" sebanyak tiga kali seraya menjulurkan tangannya seakan akan beliau menggapai sesuatu. Ketika beliau telah selesai shalat, kami bertanya: "Ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan kata - kata yang belum pernah kami dengar dari engkau mengucapkan itu sebelumnya dan kami pun melihat engkau mengulurkan tanganmu". Rasullullah SAW bersabda: "Sesungguhnya musuh Allah, iblis datang membawa obor api hendak diletakkan diwajahku, lalu aku berkata: "Aku laknat engkau dengan laknat Allah yang sempurna". maka iblispun mundur sebanyak tiga langkah. Aku bermaksud menangkapnya. Demi Allah sekiranya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, niscaya pagi harinya ia benar - benar terikat dan dapat dijadikan mainan anak - anak Madinah". (HR Muslim Juz 1 Halaman 244)

Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini adalah :
1.      Jin dapat mengganggu manusia ketika sholat
2.      Jin dapat dikalahkan dalam pertempuran jarak dekat
3.      Jin dapat disakiti / dicekik
4.      Air liur Jin itu dingin
5.      Sahabat Nabi tidak melihat bahwa Baginda sedang berkelahi dengan jin (jinnya berbentuk ghoib) maka manusia bisa menyakiti jin walaupun jin berwujud ghoib.
6.      Iblis dapat membakar manusia dengan energi api
7.      Doa ruqyah yang dibacakan dapat membuat Iblis mundur dan terkalahkan.
8.      Jin dapat diikat dan dapat terlihat manusia hingga bisa menjadi maninan anak-anak madinah

II.                KISAH PERTEMPURAN SAHABAT DENGAN JIN

A.    Ubay bin Kaab dan Abu Hurairah menangkap dan mengintrogasi Jin pencuri

-          Dari Ubay bin Kaab RA, dahulu mereka memiliki suatu wadah tempat mengeringkan kurma. Di dalam wadah itu terdapat biji kurma. Pada suatu hari mereka mendapati jumlah kurma di dalamnya berkurang. Maka pada suatu malam mereka menjaganya dan tiba-tiba ada suatu makhluk seperti seorang anak yang berumur baligh. Lalu akupun memberinya salam dan ia menjawabnya. Aku berkata, “Engkau manusia atau jin?” Makhluk itu menjawab, “Jin.” Aku berkata“ Perlihatkanlah tanganmu!” Ternyata tangan itu adalah tangan anjing dan rambutnyapun rambut anjing. Aku berkata, “Beginikah bentuk jin?” Jin itu menjawab, “Engkau telah mengenal bentuk jin,tetapi diantara mereka ada lagi yang lebih menakutkan dariku.”Aku bertanya, “Mengapa engkau mencuri?” Jin itu menjawab, “Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah, karenaitu, aku ingin men dapatkan sebagian dari makananmu.” Aku bertanya, “Apa yang dapat menghalangi kalian (golongan jin) dari mengganggu kami?” Jin itu menjawab, “Ayat Kursi.” Setelah itu, akupun meninggalkannya, dan keesokan harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan perihal tersebut. Lalu beliau Rasul bersabda, “Makhluk buruk berkata benar”. (HR IbnuHibban)

-          Sahabat Nabi saw., Abu Hurairah .a., menceritakan bahwa ia ditugaskan oleh Rasulullah saw. menjaga zakat pada bulan Ramadan. Pada suatu malam ia kedatangan seorang yang merangkak untuk mengambil makanan. Abu Hurairah menangkapnya sambil berkata, "Demi Allah, engkau pasti kubawa kepada Rasulullah saw." Yang ditangkap itu berkata, "Aku perlu dan aku mempunyai anak-anak (keluarga)." Maka, Abu Hurairah melepaskannya. Peristiwa serupa terulang, dan pada malam ketiganya Abu Hurairah berkeras membawanya kepada Rasulullah saw. Yang ditangkap itu mengimbau sambil mengajarkan kepada Abu Hurairah agar membaca ayat Kursi sebelum tidur supaya terpelihara dari gangguan syaitan. Keesokan harinya Nabi saw. bertanya kepada Abu Hurairah apa yang dialaminya semalam, dan setelah dijelaskannya, Nabi saw. bersabda, "Sesungguhnya ia telah berucap benar kepadamu, walau sebenarnya dia pembohong. Tahukah engkau siapa yang engkau ajak berbicara sejak tiga malam?" "Tidak!" (jawab Abu Hurairah). Sabda Nabi saw., "Itulah syaitan."

Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini adalah :
1.      Jin dapat ditangkap
2.      Jin dapat menjadi pencuri dialam manusia
3.      Wujud jin sangat jelek (tangannya seperti anjing dan rambutnyapun seperti rambut anjing)
4.      Ayat Kursi bisa mengusir jin.

B.     Khalid bin Walid membunuh Jin Uzza
Dari Abu Al-Thufail, beliau bercerita, “Ketika Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin al Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala ‘Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi ‘Uzza, dan ternyata ‘Uzza adalah tiga buah pohon Samurah. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadap Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, ‘Kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa.’ Akhirnya kembali. Tatkala para juru kunci ‘Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, “Wahai ‘Uzza. Wahai ‘Uzza.” Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung, ternyata ‘Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia ketika itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan ‘Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Komentar Nabi, “Nah, itu baru ‘Uzza.” (HR. An-Nasa’I, Sunan Kubro no. 11547, jilid 6 hal. 474, terbitan Darul Kutub Ilmiyyah Beirut, cetakan pertama 1411 H.)

Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini adalah :
1.      Tuhan-tuhan yang disembah selain Allah adalah Jin
2.      Pohon-pohon yang dikeramatkan itu tempat tinggal jin
3.      Jin ada yang berjenis kelamin perempuan
4.      Manusia bisa membunuh jin dengan pedang

C.Ammar bin Yasir berkelahi dengan jin lalu membunuhnya


Al-imam Baihaqy meriwayatkan sebuah hadits dari al-Hasan, bahwasanya 'Ammar bin Yasir berkata,"Aku ikut bersama Rasulullah saw pernah memerangi jin dan manusia." Seseorang bertanya kepadanya tentang memerangi jin, dan 'Ammar bin Yasir menjawab,"Rasulullah saw mengirimku ke suatu sumur tempat beliau saw mengambil air. Lalu aku MELIHAT SETAN DALAM BENTUKNYA. Dia menyerangku dan akupun menyerangnya, sehingga kami terlibat dlm pergulatan. Suatu saat aku menghantam hidungnya dgn batu sekepalan
tangan yg kutemukan." Nabi saw mengatakan,"Ammar bertemu dgn setan di sumur, dn dia membunuhnya." Ketika aku kembali, Rasulullah saw bertanya kepadaku, dn akupun menceritakan apa yg kualami. Saat itu Abu Hurairah ra berkata,"Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dgn mengalahkan setan menurut ucapan Rasulullah saw."

Kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini adalah :
1.      Jin akan terluka jika dipukul dengan benda-benda alam manusia
2.      Jin bisa mati terbunuh oleh manusia
3.      Manusia bisa melihat jin pada keadaan tertentu.


PEMBAHASAN :
Umumnya kita takut pada jin (setan) yang menampakan  diri. padahal pada saat jin itu menampakan diri adalah saat ia dalam posisi lemah. kenapa? karena jin itu mahluk ghaib yang tidak terlihat mata. pada saat ia menampakan diri pada manusia maka berlakulah hukum alam nyata (non ghaib) yaitu jika di pukul sakit, jika di tangkap bisa dan jika di bacok mempan.

Contoh hadits diatas banyak menceritakan kisah pergulatan sahabat dengan jin yang membuktikan bahwa saat jin menampakan diri adalah saat terlemah dia. kisah-kisah itu antaralain, Umar bin khatab yang mengalahkan jin dalam suatu duel. kisah ini di riwayatkan oleh Abdullah bin mas'ud. Abu hurairah pernah pernah berduel dan membekuk jin yang mencuri kurma (HR Bukhari). Abu ayub al anshari  juga pernah menangkap jin yang awalnya berbentuk kucing. kisah ini di riwayatkan Ath thabrani. bahkan salah seorang pemuda sahabat nabi bisa membunuh jin yang berbentuk ular (HR Muslim).

Pertanyaannya adalah Jika jin bisa dikalahkan bahkan dibunuh ketika mereka menampakkan diri maka apakah para sahabat nabi itu bisa menangkap atau membunuh jin jika si jin itu tidak menampakan diri? jawabannya tentu saja iya karena walau mereka tidak bisa melihat jin saat ada di alamnya tetap bisa dikalahkan bahkan dibakar dengan ayat-ayat Allah. Selain itu walaupun jin sedang berwujud ghoib tetaplah bisa disakiti oleh benda-benda dialam manusia. Sudah mahsyur diketahui oleh para ulama bahwa jin bisa tersakiti oleh air panas, batu yang dilemparkan yang tanpa sengaja terkena jin, kita tanpa sangaja menduduki jin, mengencingi jin, ketika jin tersebut berwujud ghoib (tidak terlihat mata manusia).

Selain itu jin juga bisa kita hancurkan dan sakiti walaupun jin tersebut sangat jauh berada dari tubuh kita, sebagaimana Rasul mengalahkan jin yang membuntuti beliau dari jarak jauh dengan kalimah Tammah/sakti yang diajarkan Jibril AS.

Terapi Ruqyah yang mengalahkan jin

Ada banyak pasien yang datang kepada saya yang mengeluh bahwa mereka selalu melihat penampakan jin yang menakut-nakuti mereka. Mereka merasa sangat stess dan ketakutan karena melihat rupa mereka yang sangat menakutkan, bahkan ada beberapa jin sihir yang dengan sengaja menyakiti tubuh korbannya dikalangan manusia.

Mengapa Mereka mempunyai kekuatan untuk menyakiti dan mengontrol manusia ? Padahal kita banyak membaca hadits bagaimana para sahabat berjaya mengalahkan jin ketika para jin tersebut mencoba mengganggu para sahabat nabi bahkan banyak kisah para sahabat nabi mampu membunuh para jin tersbut.  Sebab utamanya adalah RASA TAKUT! Ketika mereka merasa takut maka akan terbukalah benteng/pendinding yang dengan izin Allah sebenarnya sudah melindungi mereka dari hasil pembacaan ayat-ayat ruqyah pembentengan.

Rasa takut dan khawatir telah membuat mereka tidak memegang KUNCI kesuksesan dalam pembentengan diri. Sudah saya jelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa ada 3 rahasia kesuksesan meruqyah, yaitu Niat (keinginan hati), Kunci (Keikhlasan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah SWT) dan Password (Ayat suci Al-Qur’an dan doa-doa). Walau mereka sudah membaca password dan mempunyai Niat namun mereka tidak mempunyai KUNCI yaitu keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka. Mereka yang tetap digoda dan dipengaruhi oleeh setan karena ketakutan dan kekhawatiran terhadap gangguan setan mengalahkan keyakinan hati mereka kepada Allah bahwa Allah Ta’ala akan menolong mereka.

Maka agar kita punya kekuatan mengalahkan para jin-jin tersebut rahasianya adalah Niat, Kunci dan Password! Para pasien sihir yang datang kepada saya selalu saya arahkan agar mereka benar-benar memahami 3 rahasia kesuksesan ini. Setelah pasien yakin dan timbul keberanian dalam diri mereka langkah selanjutnya adalah memberikan/mengajarkan tehnik-tehnik mengalahkan jin jika mereka menampakkan diri. Jika pasien bisa melawan para jin sihir dengan keberanian disertai dengan senjata doa maka Insya Allah beragam kasus sihir akan cepat sembuhnya dan ini sudah banyak terbukti.

Tehnik- Tehniknya adalah :

A.    JIKA JIN TERSEBUT BERANI MENAMPAKKAN DIRINYA
Yang harus dilakukan pasien adalah harus BERANI! Dan yakin akan pertolongan Allah! Ketahuilah jin jika menampakkan dirinya dialam manusia sebetulnya sudah mengerahkan energi tubuhnya dalam tingkatan yang besar. Mereka ketika menampakkan dirinya mempunyai beberapa metode/tehnik khusus yaitu : 1. Niat: para jin ketika akan malih rupa/tasyakkul membentuk kekuatan niat dalam hati mereka disertai dengan visualisasi (membayangkan bentuk tertentu yang mereka inginkan). 2. Mereka punya gerakan khusus (jurus-jurus) dan tehnik nafas khusus yang harus dilakukan agar bisa merubah bentuk tubuh mereka dialam manusia. 3. Mereka juga mempunyai mantra-mantra tertentu yang harus diucapkan 4. Mereka  meminta bantuan kalangan jin sihir ghailan yang mempunyai teknologi alam jin tingkat tinggi yang membantu mereka untuk bisa menampakkan diri kealam manusia.

Empat poin inilah yang saya ketahui bisa membuat kalangan jin bisa menampakkan dirinya dialam manusia. Ketika mereka masuk kealam  manusia dengan mengambil wujud bentuk seram dan menakutkan adalah salah salah satu trik agar membuat takut manusia, padahal sebetulnya mereka sudah sangat lemah ketika diajak bertarung.

Ada diantara pasien yang mengadu pada saya bahwa mereka suka melihat kelebatan hitam disamping kiri/kanan tubuh mereka lalu hilang dan mereka ketakutan dan  bingung apa yang harus dilakukan. Maka saya menganjurkan mereka untuk berani dan segera bertakbir lalu harus secara reflek dan cepat memukulkan/menebaskan tangan kita kearah kelebatan yang kita lihat. Tehnik ini banyak berhasil dengan membuat jin ketika mereka berkelebat jika dengan tepat tangan kita refleek menebas/memukul mereka akan terpelanting bahkan terbelah tubuh mereka. Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya kalangan jin akan segera menemui kematian/sekarat jika tangan kita dengan telak mengenai tubuh mereka.

Ada juga pasien sihir yang ketika mau tidur melihat sosok jin yang berbulu , rupa menakutkan hendak mencekiknya, Alhamdulillah ketika keberanian mereka timbul maka bertakbirlah lalu tendanglah jin tersebut, siapkan pentungan, batu atau benda keras/tajam lainnya dan pukulkan ke jin tersebut. Demi Allah yang jiwaku ditangan-Nya tehnik ini akan membuat jin yang menyerupa tadi mati mengenaskan sebab tubuhnya hancur dipukul benda keras/putus ditebas benda tajam. Tubuh mereka sesungguhnya sangat lemah Wallahi sangat lemah! Ketika kita memukul tubuh jin itu bagaikan bantal kapuk yang sangat lembek. Saya pernah diceritakan oleh paman saya (mantan praktisi TD) bahwa paman saya ini pernah berkelahi dengan jin dirumah sakit ketika dia hendak tidur ada yang memukul tubuhnya dan anehnya dia tidak merasakan sakit, lalu dia balas memukul dan dia merasakan pukulannya sangat mudah untuk merusak tubuh jin tersebut dia merasakan bagaikan memukul agar-agar, dia sama sekali tidak menggunakan tenaga dalam cukup tabir dan melakukan pukulan dan tendangan.


B.     JIKA HANYA PASIEN YANG MELIHAT JIN


     Maka yang harus dilakukan adalah : Tehnik Guide Jibril AS:
Jibril AS menuntun Rasulullah untuk melakukan perlawanan dengan membaca doa Kalimat Tammah untuk menghancurkan jin Ifrit yang membawa persenjataan api yang berniat membakar Rasulullah.

Maka sesuai sunnah nabi kita menuntun pasien untuk dia sendiri yang membacakan doa-doa dengan mengikuti beragam petunjuk dari kita. Ketika kita ruqyah tiba-tiba pasien melihat/mendapatkan vision adanya jin yang berada disekitar rumah, berada didekat tubuhnya, berada ditempat tertentu maka kita menuntun pasien untuk membaca doa-doa yang disyari’ahkan, jika pasien tidak hafal maka kita tuntun pasien untuk mengikuti doa yang kita baca sembari mengajak pasien membentuk kekuatan niat untuk menghancurkan jin tersebut.

Contoh kasus : pasien ketika diruqyah melihat adanya kerajaan jin yang berada diawan yang mengikatnya dengan buhul sihirr, maka seorang peruqyah melalui pandangan mata pasien memberikan petunjuk untuk menghancurkan kerajaan tersebut. Pasien dituntun untuk membaca kalimat Tammah, Dengan memfokuskan konsentrasi untuk menghancurkan kerajaan jin tersebut dan membakar seluruh jin yang hendak menyerangnya. Maka biasanya pasien akan melihat jin tersebut terbakar.

Perang ini memerlukan konsentrasi, focus, keberanian, kecerdikan, tipu daya, kekuatan bathin baik peruqyah atau pasien  sebab bisa terjadi saling serang menyerang. Para kelompok jin sihir serangannya biasanya berlapis-lapis dengan membawa peralatan perangnya untuk menyerang balik peruqyah atau pasien yang telah/hendak menghancurkan kerajaannya.


Wallahua'lam.........semua terjadi atas kehendak dan idzin dari Allah Ta'ala..........

[1]  Ibnu Hibban 2350, an-Nasa`i dalam al-Kubra 11439, ath-Thabrani dalam al-Ausath 8219.

Perdana Akhmad, S.Psi

Seorang Praktisi Ruqyah yang (Dengan Idzin Allah SWT) Akan Membagi Ilmu dan Seni Pendayagunaan Energi Ruqyah Keseluruh Umat Islam NO.Telp:081379666696 Pin BlackBerry : 2A22C8EA

29 Komentar

 1. Subhanallah, semakin kita mempelajari dan mempraktikkan Ruqyah Syar'iyyah maka kita akan memperoleh beberapa hikmah sbb:
  1. Kita menjadi orang yang semakin takut hanya kepada Allah SWT, bukan kepada yang lainnya. Tak ada alasan untuk takut kepada jin, syetan, bahkan iblis sekalipun karena mereka semua ada makhluk Allah. Mereka lemah dan takkan bisa menyakiti kita selama kita taqwa dan taqorrub ilallah. Secara pribadi, saya pun mengalami tatkala membaca Ayat Kursyi atau "7 Shield" dengan mengharap pertolongan Allah maka anak2 Indigo atau orang yang diganggu jin/syetan akan merasa kepanasan, menghindar, tak mau melihat mata saya, bahkan sampai ada yang terjatuh dan menangis karena merasa sangat kepanasan.
  2. Semakin malu kepada Allah SWT, karena begitu banyak waktu yang kita sia-siakan tanpa membasahi lisan kita dengan membaca Al-Qur'an, mentadaburi, serta mengamalkannya. Padahal Al-Qur'an adalah pedoman hidup yang sesuai dengan fakta-fakta sains/ilmiah, sebagai obat dan rahmat, bahkan juga sebagai media "Curhat" kepada Allah SWT. Ga percaya? Kalau Anda "Galau" atau sedih karena ada masalah/kesulitan, jangan curhat kepada orang lain dulu deh, tapi bacalah Al-Qur'an dan niatkan memohon petunjuk kepada Allah SWT. Insya Allah, hati akan menjadi tenang dan seringkali Allah berikan petunjuk/solusi dari permasalahan kita tatkala membaca ayat demi ayat Al-Qur'an.
  3. Harus senantiasa berbaik sangka (husnuzhon) kepada Allah SWT serta tetap positive thinking, karena Allah mengikuti sesuai persangkaan hambanya. Demikian pula halnya, peruqyah harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah akan senantiasa menolong selama kita menolong agamanya.
  Dari beberapa pengalaman peruqyah, selama meruqyah dengan niat, kunci dan password yang kuat dan benar maka Allah memberikan pertolongan dan kemudahan.
  Memang adalah hal yang tak masuk akal, membayangkan terjadinya peperangan melawan jin dengan menggunakan senjata pedang bahkan perisai "IRON MAN". Namun, secara pribadi, saya, keponakan, serta anak-anak saya pun pernah mengalaminya. Wallahu a'lam.... Semua terjadi atas kehendak dan idzin dari Allah Ta'ala....

  BalasHapus
  Balasan
  1. alhamdulillah, subhalloh, makin aku jadi tau

   Hapus
  2. pernah suatu saat saat membaca ayat qursi dan 3 qul , alhamdulilah saya 'lihat' perisai seperti jubah kain sutra lembut tapi kuat. Kuatnya itu seperti ilustrasinya film The Matrix, peluru yg ditembakkan ke kita nggak bakalan nembus, sebelum nyampai tubuh udah ngerem sendiri dan jatuh. Bahkan rudalpun akan ngerem sendiri dan jatuh tidak meledak, kalaupun meledak cuman kayak cahaya saja. ... haqul yakin. InsyaAlloh

   Hapus
 2. Neh Ustad ada blog yg ngejual "obat". Astaghfirullah.

  http://majlisasmanabawi.wordpress.com/2010/05/27/belajar-ilmu-asma-sunge-raja/

  BalasHapus
  Balasan
  1. Tentang tema ini http://goo.gl/JEf3H

   Hapus
 3. koq ga ada tanggapan ustad perdana.terutama komentar Anang Anthony.

  BalasHapus
 4. Assalaamu'alaikum wr.wb
  Sebagai orang awam saya ijin menyimak, karena pembahasan ini cukup menarik sekaligus membingungkan dikarenakan ketiadaan ilmu dalam diri saya. Sejauh yg saya tau dan yakini bahwa memang manusia lebih hebat dari makhluk lainnya termasuk jin.

  Ada beberapa pertanyaan dalam benak saya, dan mudah2an ustadz berkenan membahasnya :
  1. Tentang metode jin utk bisa menampakkan diri seperti niat, teknik jurus dan nafas, mantra, dan teknologi jin tertentu. Pertanyaan saya darimana informasi/referensi metode tsb?apakah dari hadits atau pengalaman pribadi?karena jujur saya baru mengetahui ttg hal tsb.
  2. Mengenai jin yg bisa dibunuh dgn benda/materi dari alam dunia manusia. Pertanyaan saya apakah pernah ada pengalaman nyata dari ustadz ttg hal ini?mengingat informasi yg dijelaskan di atas berasal dari beberapa riwayat pada jaman nabi, apakah riwayat tsb secara eksplisit seperti itu keterjadiannya atau justru hanya perumpamaan saja?

  Terimakasih.
  Wassalaamu'alaikum wr.wb

  BalasHapus
  Balasan
  1. Berpikirlah positif akhi.. Walau tidak kuat sanadny setidakny beliau berusaha mengembalikan kepercayaan diri manusia agar tidak takut menghadapi jin, sekarang bnyk jin yg selalu disembah manusia dan banyak manusia meminta bantuan kepada jin, contohny dunia lain dimana manusiany yg ketakutan, nah beliau ini yg berusaha membantu kita agar keluar dr ketakutan yg tidak wajar

   Hapus
  2. Tulisan sangat bagus untuk sebuah keilmuan tapi sipatnya impormasi global dan impormasi sedetilnya tidak bisa di ungkap di sini karna tidak mungkin dan anda tidak akan memahaminya kalau tidak mengkaji keilmuan ini tapi jangan salah mencari guru ,karna semua ini wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi maka perkembangannya sangat pesat dan jauh lebih maju dari impormasi lama bahkan saking majunya perkembangan ilmu ini segala sesuatunya semakin mudah untuk digunakan tetapi semakin rumit untuk di fahami oleh orang awam.dengan kata lain impormasi ini adalah cikal bakal ilmu ini dan sebagai landasan dasar keilmuan ini

   Hapus
 5. KOREKSI BACAAN ARAB

  KEBAIKAN DALAM BAHASA ARAB BUKAN "BARRUN", TAPI "BIRRUN" (huruf ba' berkarokat kasroh)

  BalasHapus
 6. Assalamu'alaaikum wr. wb.
  saya mau tanya. ada tidak cara untuk masuk ke dunia jin?
  dan boleh atau tidak kita berteman dengan jin yang tidak meminta suatu apapun kepada kita dan tidak menyesatkan kita?

  BalasHapus
 7. teman saya pernah tidak sengaja di tabrak kemamang (jin berwujud kepala yang terbakar) lalu kesurupan. kebetulan bapaknya yang seorang ustad dan temannya mencoba berkomunikasi dengan cara memindahkan jin kedalam tubuhnya. akhirnya jin itu mengakui tidak sengaja menabrak anak itu jin itu lalu minta maaf, dan teman bapaknya membaca sebuah doa dan mengurut kaki bocah yang kesurupan tadi dan mengeluarkan banyak pasir dari kakinya. lalu saya mau bertanya apa doa dan cara memasukan diri kedalam tubuh kita dan apakah benar jin/ iblis jika ingin menampakan diri rasanya seperti tertusuk seribu jarum?

  BalasHapus
  Balasan
  1. bagaimana cara memasukan jin kedalam tubuh kita maksudnya.

   Hapus
 8. Assalamualaikum.wr.wb
  Saya masih berumur 14 thn saya mau tanya apakah saya bisa melakukan metode ini? Soalnya saya selama ini sholat 5 waktunya bolong-bolong
  Wassalamualaikum.wr.wb

  BalasHapus
 9. Alhamdulillah, setelah membaca artikel diatas akhirnya saya tahu bahwa bangsa jin itu sebenarnya lemah dan tipu daya jin bisa di lawan dengan keberanian. Subhanallah 'terima kasih'

  BalasHapus
 10. Hanya cuma cerita saja, semua orang bisa tapi coba berikan doa.nya agar kita semua tau, bukan cuma cerita saja,...

  BalasHapus
 11. syukron ats ilmunya ustadz.ijin copy artikel2-nya

  BalasHapus
 12. Dari hadist-hadist diatas tidak ada satupun yang menjelaskan jin bisa dibakar dengan ayat-ayat Al Qur'an, dengan metode ruqyah yang Bapak ajarkan dengan mudahnya kita membakar jin yang mengganggu kita dengan ayat ayat, apakah demikian? saya orang awam mengenai ini jadi bingung, saya baca dari surat Al Jin juga tidak ada penjelasan jin bisa terbakar dengan ayat, yang saya tau Jin ada yang setelah mendengarkan Al Qur'an beriman sedangkan yang tidak mendapat petunjuk/hidayah tetap tidak beriman seperti manusia juga

  BalasHapus
 13. syukron katsiro atas ilmunya ustad. kapan training ruqyahnya diadakan di bekasi, jawa barat. jazakallahu khoiron

  BalasHapus
 14. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan atas perkongsian ini. Di sini juga terdapat beberapa maklmat berkaiatan dengan Jin
  Usrah: Bangsa Jin - Usta Hanafiah Abdul Malek
  InsyaAllah bermanfaat

  BalasHapus
 15. Terimakasih sharingnya..
  kapan ada training nya diadakan d malang ?

  BalasHapus
 16. Keberanian lah dan doa kpd allah yang maha besar yang melawan musuh musuh allah
  Semoga kita dapat di jaga oleh

  BalasHapus
 17. alhamdulilla bertambah ilmu saya

  BalasHapus
 18. salah Sendiri kenapa percaya/Iman SYETAN PUNYA KEKUATAN JAHAT yang dapat menyebabkan Sakit, Sihir, Kesurupan,. Ada-ada Aja. Bukannya Syahadat membatalkan semua. CUKUP ALLAH saja yang dapat menyebabkan semua itu. Bertempur dengan syetan... lah situ MUSLIM, masa mempercayai syetan punya Kekuatan walaupun Lemah. heheheh PAKE DIAJAK BERTEMPUR, syetan dalam agama islam tidak DIIMANI kecuali dalam agama lain. KETETAPAN KEMENANGAN ATAS ALLAH dan ROSULNYA.

  BalasHapus
 19. SYAHADAT. AKU BERSAKSI BAHWA TIDAK ADA TUHAN SELAIN ALLAH SWT, DAN AKU BERSAKSI BAHWA NABI MUHAMMAD SEBAGAI ROSULNYA.
  Maknanya:
  AKU KAFIR TERHADAP SYETAN
  AKU INGKARI/MENOLAK/TIDAKPERCAYA/TIDAK YAKIN ATAS KEKUATAN DAN KEKUASAAN SEMUA SYETAN DAN JIN, SAYA BERSYAHADAT MAKA HANYA ALLAH SAJALAH YANG MEMPUNYAI KEKUASAAN DAN SEMUA KESEMPURNAAN.

  syahadat sudah mantap, Dibaca sendiri , Rasain di diri sendiri, Jangan percaya Syetan Punya kekuatan dan kekuasaan.

  BalasHapus
 20. ilmu yang bermanfaat.... syukron

  BalasHapus
 21. Bagi yang membaca ayat ayat alqur an surat apa saja insya allah mendapat pahala dan berkah serta kebaikan,tapi untuk mendapatkan ilmu dari ayat yang kita baca ada metodanya khusus dan ilmunya secara khusus pula ,dan untuk mendapatkan ilmunya carilah guru yang menguasainya sebab ada tata cara yang khusus yang tidak mungkin di lakukan melalui internet.sebagai contoh jika anda ingin menjadi dokter sekolah lah ke bagian kedokteran insya allah jadi

  BalasHapus
 22. Assalamualaikum..alhamdulillah..semenjak saya banyak mngetahui rahsia kelemahan jin syaitan dan menghafal ayat ruqyah..bertambahlah sedikit ilmu..dulu nya saya sering merasa mudah seram dan takut..sering ditindih jin syaitan saat tidur.. tetapi sekarang tidak lagi ditindih.. mungkin berkat ilmu yang dipelajari serta doa dan tawakal kepada allah inilah mnyebabkan jin syaitan tak berani lg ganggu . Alhamdulillah..

  BalasHapus
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak